Slide background

Om RUUD Executive

RUUD Executive er et partnereid konsulentselskap innen rekruttering, Executive Search og ledertjenester med historikk fra bransjen siden år 2000. Vi tilbyr lederrekruttering og lederutvikling med høy kvalitet og standard i markedet. Vi er genuint opptatt av lederskap og ønsker å være med på å styrke dette i nærings- og organisasjonsliv. Vår visjon er derfor å bidra til fremragende lederskap hos våre kunder.  Vi utgjør et solid og kompetent rådgiverteam og har som langsiktig ambisjon å bli et internasjonalt ledende selskap innen Leadership Services. Vi ønsker å utgjøre en forskjell hos våre kunder. Vårt kundeløfte er å levere skreddersøm med høy kvalitet og standard i hvert oppdrag. Vi kombinerer moderne og tradisjonelle metoder og har i samarbeid med akademia utviklet en høy kvalitet på våre tjenester basert på internasjonalt anerkjent metodikk og verktøy.

Ansatte

Bjørn Ivar Danielsen

+47 916 29 087 / bid@ruud-executive.no
Bjørn Ivar Danielsen har 25 års konsulenterfaring og internasjonal toppledererfaring fra Accenture. Han har vært sentral i å bygge opp Accenture i Norge som Adm.dir i Norge i perioden 1993-2002. Han har lang styreerfaring og i RUUD Executive innehar han rollen som Executive Partner. Han deltar i oppdrag på Executive-nivå som diskusjonspartner og rådgiver for våre kunder.

Tor-Egil Ruud

+47 408 57 488 / ruud@ruud-executive.no
Tor-Egil Ruud er Founding Partner og har over 15 års erfaring fra rekruttering, Executive Search og lederutvikling fra flere nasjonalt og internasjonalt markedsledende miljøer. Han har gjennomført et tresifret antall nasjonale og internasjonale oppdrag innen Executive Search og rekruttering. Ruud har utviklet lederprogram og assessment-sentre for store konsern. Han har også vært sentral i vurdering av organisasjon og team i oppkjøps- og fusjonsprosesser.

Se LinkedIn profil

Hans Jakob Prydz

+47 928 55 100 / hjp@ruud-executive.no
Hans Jakob Prydz arbeider som Senior Business Consultant og innehar 20 års arbeidserfaring innen administrasjon og ledelse i små og store selskaper både nasjonalt og internasjonalt. Hans hovedkompetanse er innenfor salg- og markedsføring, men han har også innehatt prosjektansvar for utvikling og implementering av IT støtteløsninger. De siste 5 årene har han jobbet innen Management Consulting samt med rekruttering og Executive search for ulike selskaper i Norge.

Se LinkedIn profil

Anine Charlsen

+47 988 13 651 / ac@ruud-executive.no
Anine Charlsen arbeider som rådgiver innen Leadership Services. Tidligere har hun arbeidet som rådgiver i organisasjonsutvikling innen blant annet Talent Management, strategi og planprosesser samt vurdering av seleksjonsmetoder. Anine er utdannet Master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og Bachelor i psykologi og sosialantropologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun innehar også årsenhet i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen BI.

Se LinkedIn profil

Anders Foss

+47 938 81 430 / af@ruud-executive.no
Anders jobber innen rådgivning, research og analyse i RUUD Executive. Han er utdannet fra Aston Business School, Birmingham, med mastergrad i økonomi og ledelse, og spesialisering innenfor markedsstrategi. Han har en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI i Økonomi og Administrasjon. Anders har interesse for lederutvikling, rekruttering og finans, og ønsker å tilegne seg bredere kunnskap og erfaring innenfor disse feltene.

Se LinkedIn profil