TOPPLEDER- OG STYRESEMINAR RUUD EXECUTIVE 10.MAI 2019

Temaet for årets første seminar var kvinner og toppledelse. Vi hadde en interessant diskusjon om hvorfor utviklingen mot kjønnsbalanse har gått så langsomt og hva som kan gjøres for å oppnå permanent kjønnsbalanse i styrer og toppledelse. Det ble et ekstra poeng av at vi var 16 deltakere med 50 % fordeling mellom kjønnene.

Temaet er langt fra ferdigdiskutert, det er den siste månedens nyhetsartikler et godt eksempel på!

Nedenfor følger vår infograf om møtet:

Vi inviterer til et nytt seminar om Diversity 2: Kompetent mangfold rett over sommeren. Mer informasjon om seminaret kommer.

Invitasjon: Toppleder- og styreseminar: “Kvinner i toppledelse”

ØNSKER DU Å BIDRA TIL Å VIDEREUTVIKLE NÆRINGS- OG ORGANISASJONSLIV?

RUUD Executive /AIMS International inviterer til spennende toppleder- og styreseminar:
Diversity 1 – Hvordan utjevne kjønnsbalansen permanent i norske styrerom og ledergrupper?

Hilde Merete Aasheim tiltrer som første kvinnelig konsernsjef i Norsk Hydro den 8.mai i år. Men kvoteringsloven som ble vedtatt for 16 år siden har enda ikke gitt markant flere kvinnelige toppsjefer i Norge. Forskning viser at kvinner i toppledelsen øker topp- og bunnlinje. Hva skal til for at vi får en permanent kjønnsbalanse i norske styrerom og ledergrupper?
Vi inviterer til et frokostmøte og nettverksseminar der vi vil diskutere om hva vi kan gjøre for å bidra til å øke topp- og bunnlinje hos norske selskaper, dvs. øke andelen kvinnelige toppledere.

Praktisk informasjon:
• Dato og tid: Fredag 10. mai 2019, kl. 08:00-10:30.
• Sted: RUUD Executive sine lokaler (5. etasje)
Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo.
• Pris: Gratis (kr. 500,- i «No Show» avgift)
Påmelding: post@ruud-executive.no innen 3.mai. NB! Begrensede plasser

Agenda:
– Velkommen ved Tor-Egil Ruud, Managing Partner RUUD Executive /AIMS International
– Presentasjonsrunde
– Introduksjon av temaet
– Plenum: Hvilke erfaringer har individuelle deltakere i forhold til denne problemstillingen?
– Gruppe: Vi går sammen i grupper og diskuterer mulige forslag til løsning
– Oppsummering og evalu-læring
Vi gleder oss til en spennende formiddag med deg!
Med vennlig hilsen Tor-Egil Ruud Daglig Leder RUUD Executive /AIMS International www.ruud-executive.no www.aimsinternational.com
Vi bidrar til fremragende lederskap! We FIND & GROW Your Leaders!