Slide background

Leadership Due Dilligence/Management Audit (RUUD Audit©)

RUUD Executive gjennomfører lederskaps- og HR-vurderinger ved store endringer i organisasjonen med et markedsledende kvalitativt og kvantitativ utviklet verktøy. Tjenesten kan tilbys både ved fusjoner, oppkjøp eller når to eller flere organisasjonskulturer skal smeltes sammen. Ved oppkjøp og due dilligence samarbeider vi med et Management Consulting-selskap for å sikre at både strategi, økonomi og de menneskelige faktorene blir ivaretatt.