Slide background

Lederrekruttering

RUUD Executive har utviklet best practice innen ledersøk og lederrekruttering: RUUD Investigate©. Ved ledersøk kreves det en ekstra varsom og diskret håndtering av en svært konfidensiell og delikat prosess. Det er ofte en knivskarp balanse mellom å være grundig og effektiv både i innledende markeds – og kravanalyser, i kartleggingen av markedet og i selekteringsfasen ved valg av egnet kandidat. RUUD Executive kjennetegnes ved å være profesjonell og effektiv, men forsøker alltid å arbeide diskret og forsiktig i markedet for å unngå misforståelser og vanskelige situasjoner for våre kandidater og kunder. Høy konfidensialitet er en forutsetning.