Slide background

Styretjenester

Styrerekruttering (RUUD Board Search©)

RUUD Executive gjennomfører styresøk på vegne av eiere og valgkomiteer. Vi starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Søksarbeidet gjennomføres etter en nærmere analyse, aktivering av nettverk og aktuelle kilder. Kvalifiserte kandidater evalueres nærmere og vi anbefaler løsning.

Styreutvikling (RUUD Board Development©)

RUUD Executive gjennomfører styreevalueringer basert på strukturerte intervjuer og analyser etter et system for objektiv styreevaluering. Dette følges opp gjennom forslag til aktiviteter for å bedre styrets sammensetning, kompetanse og prosesser. I følge Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) bør en styreevaluering gjennomføres årlig. God eierstyring og selskapsledelse styrker tilliten til selskapene og bidrar til økt verdiskaping over tid. Det vil være i tråd med god praksis å benytte en ekstern leverandør.